• Korleis skape god øvingspraksis for gitarelevar? 

      Torsvik, Halvor (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Denne bacheloroppgåva tar for seg kva god øvingspraksis kan vere basert på eigne erfaringar, som vert forsterka av utvalt teori rundt tema øving. Forskinga eg nyttar meg av argumentera for at bruk av øvingstrategiar ...