• Kreativ skriving i naturfag. 

      Trønnes, Maya (Bachelor thesis, 2014)
      Norsk:Problemstillingen min er: ”Hvordan viser elever forståelse for kjemiske reaksjoner i kreative tekster?” Metoden for min studie er å analysere 6 kreative tekster fra tre forskjellige elever. Disse elevene er ...