• Smådriftsfordeler 

      Tunheim, Ragnhild Godal (Master thesis, 2018)
      I denne oppgaven har jeg arbeidet med tema ”smådriftsfordeler”. Utgangspunktet er at jeg ser et behov for å bidra til å belyse akkurat dette. Studiet tar utgangspunkt i problemstillingen: Hva er det vesentligste som ...