• Enklare regulering av lufttrykk i dekk på traktor 

      Tveit, Sindre Skjelnes (Bachelor thesis, 2016)
      I ei tid der det er befolkningsvekst og auka matbehov, blir maskinene større og presset på matjorda aukar. Denne oppgåva tar for seg lufttrykksregulering i dekk og korleis ein kan endre lufttrykket enklare. Også effektane ...