• Kroppsøving – læring i, om eller gjennom bevegelse? 

   Vangen, Hildegunn (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Skal kroppsøving være et aktivitets- eller læringsfag? Metode: Kvalitativ studie med basis i litteratur og forskning. Jeg vil i dette kapittelet gjøre rede for ulike metoder, min studie og søkeprosess. Resultat: ...
  • Kroppsøving – påvirkning av elevenes kjønn og idrettsbakgrunn 

   Vangen, Hildegunn (Master thesis, 2019)
   Sammendrag Dette er en masteroppgave i kroppsøving og idrett ved Høgskolen i Innlandet, med tilhørighet til idrettshøgskolen, Elverum. Temaet for oppgaven er kjønn i kroppsøvingsfaget, samt elevenes idrettslige bakgrunn. ...