• Hva gjør at kvinner lykkes som ledere i Forsvarets operative avdelinger? 

   Duurhuus, Hege M.; Veøy, Aina; Vannebo, Aashild S. (Master thesis, 2022)
   Bakgrunnen for oppgaven er et ønske om å avdekke om der finnes fellestrekk hos kvinner som lykkes i operative lederstillinger i Forsvaret. Tidlig i arbeidet fremstår det som tydelig for prosjektgruppa at temaet er underforsket ...
  • Hva gjør at kvinner lykkes som ledere i Forsvarets operative avdelinger? 

   Duurhuus, Hege M.; Veøy, Aina; Vannebo, Aashild S. (Master thesis, 2022)
   Bakgrunnen for oppgaven er et ønske om å avdekke om der finnes fellestrekk hos kvinner som lykkes i operative lederstillinger i Forsvaret. Tidlig i arbeidet fremstår det som tydelig for prosjektgruppa at temaet er underforsket ...
  • Hva gjør at kvinner lykkes som ledere i Forsvarets operative avdelinger? 

   Duurhuus, Hege M.; Veøy, Aina; Vannebo, Aashild S. (Master thesis, 2022)
   Bakgrunnen for oppgaven er et ønske om å avdekke om der finnes fellestrekk hos kvinner som lykkes i operative lederstillinger i Forsvaret. Tidlig i arbeidet fremstår det som tydelig for prosjektgruppa at temaet er underforsket ...