• Liggetid for melkekyr i båsfjøs i forhold til løsdriftfjøs 

      Varhaug, John Einar Kolstad (Bachelor thesis, 2016)
      Hovedmålet med oppgaven har vært å sammenligne liggetiden i mellom båsfjøs og løsdriftfjøs. Dette er viktig ettersom liggetiden er en god indikasjon på dyrevelferden i melkeproduksjon. Bacheloroppgaven er basert på ...