• Hvordan kan jeg bli verdig din tillit? 

      Andersen, Marie; Vennerstrand, Emmeli Karolin (Bachelor thesis, 2016)
      Denne oppgaven tar utgangspunkt i følgende problemstilling; Hvordan kan man som sykepleier skape et tillitsforhold til pasienter med schizofreni ved arbeid i hjemmesykepleien? Oppgaven omhandler personer med schizofrenilidelser, ...