• Hvordan CSR-kommunikasjon påvirker brand equity hos unge forbrukere 

      Ventzel, Caroline; Zachariassen, Ida (Master thesis, 2021)
      CSR-kommunikasjon er en viktig del av virksomhetens markedsføring for å kunne vise til egen rolle som samfunnsaktør. Derfor er det viktig for virksomheter å fokusere på hvordan effektiv CSR-kommunikasjon formes og hvordan ...