• Den hårfine grensen mellom frivillighet og tvang 

      Kørra, Anne Berit; Vermund, Julia (Bachelor thesis, 2012)
      Innledning (bakgrunn for tema): Underveis i utdanningen har vi møtt pasienter med demens sykdom både på institusjon og i hjemmebasert omsorg og vår erfaring er at mange sykepleiere er usikre på hvordan de skal møte pasienter ...