• Våre evnerike barn 

      Vestby, Gro Anita (Bachelor thesis, 2013)
      Sammendrag: Denne oppgaven har til hensikt å belyse kjennetegn ved de evnerike barna, metoder for identifisering samt strategier for hvordan undervisningen for disse barna kan organiseres slik at de får realisert sitt ...