• Tilpasset undervisning ved digital hjemmeskole under pandemien 

      Vilde Hulsund (Master thesis, 2022)
      Temaet for denne masteroppgaven er tilpasset undervisning ved digital hjemmeskole under koronapandemien våren 2020. Som en følge av pandemiens utbrudd, ble alle skoler i Norge nedstengt, og elever måtte undervises hjemme, ...