• Livsstilsendring for pasient med kronisk obstruktiv lungesykdom 

      Berg, Even Andreas; Vivang, Espen (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk sammendrag: Bakgrunn KOLS er en sykdom som har rammet rundt 250.000-300.000 mennesker i Norge. Trolig har bare halvparten av disse fått diagnosen. KOLS er et stort folkehelseproblem, og står for en stor andel av ...