• Forebygging av sykehusinfeksjoner 

      Solli, Karianne O.; Wettermark, Malin (Bachelor thesis, 2012)
      Problemstilling: Bacheloroppgaven i sykepleie tar for seg temaer innen sykepleie som forebygger smitte i somatisk sykehus. Ut i fra temaet velger vi å skrive om sykehusinfeksjoner og velger denne problemstillingen: Hvordan ...