• Hvordan har omorganiseringen påvirket de ansatte og deres motivasjon? 

      Width Ellevold, Astri (Bachelor thesis, 2016)
      Denne bacheloroppgaven tar for seg en omorganiseringsprosess i en barnehage. Problemstillingen er: «Hvordan har omorganiseringen påvirket de ansatte og deres motivasjon?». For å besvare dette spørsmålet har jeg benyttet ...