• Det er ikke meg, det er sykdommen 

      Wenger, Ida; Wiik-Moen, Ashley Irene (Bachelor thesis, 2013)
      Formålet med oppgaven er å belyse sykepleierens rolle i møte med en Huntington pasient som har et krevende ernæringsproblem. Det er viktig for en sykepleier å ha kunnskaper, både teoretiske og praktiske, i møte med alle ...