• Barn som pårørende: En undersøkelse i Sykehuset Innlandet 

      Winterberg, Gorm; Korum, Jørgen; Vold, Hilde; Wilberg, Tina (Forskningsrapport;163, Research report, 2014)
      Denne undersøkelsen tar for seg hvordan det lovpålagte arbeidet med barn som pårørende av alvorlig somatisk syke pasienter blir ivaretatt i Sykehuset Innlandet HF (SI). Seks somatiske sykehus. Forholdene som er undersøkt ...