• Opplevelsen av urettferdighet og jobbmotivasjon 

      Bråthen, Trine; Woxvold, Mari (Student paper, others, 2013)
      Dette er en rapport som har sett på hvordan motivasjon påvirker opplevd urettferdighet gjennom lønnsulikhet. Vi har intervjuet ansatte i en kommune som er utsatt for lønnsulikhet innenfor samme yrkesgruppe både i egen ...