• Forretning og fornøyelser: stumfilmtidens kino i Norge 1910/1925 

      Pedersen, Mona (Doctoral thesis, 2013)
      Avhandlingens siktemål er å undersøke fremveksten av kinoen som institusjon i Norge med hovedvekt på årene 1910 og 1925. Undersøkelsen gjøres i tre geografiske områder: Oslo; samt to kommuner i Hedmark: Hamar og Elverum. ...