Show simple item record

dc.contributor.authorBerger, Lars
dc.contributor.authorMuri, Nina
dc.contributor.authorPettersen, Tor Christian
dc.contributor.authorTran, Loan
dc.date.accessioned2012-10-08T08:52:39Z
dc.date.available2012-10-08T08:52:39Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132032
dc.descriptionProsjektoppgave i økonomiske og administrative fag, 2012no_NO
dc.description.abstractProsjektoppgaven omhandler mål- og resultatstyring i skatteetaten på merverdiavgiftsområdet. Mål- og resultatstyring er et grunnleggende styringsprinsipp i statlig forvaltning, og en vesentlig del av styringen består i målsetting og senere resultatoppfølging. Ved utformingen av resultatkravene til kontroll av merverdiavgiftsoppgaver, har det de seneste årene vært en sterk fokusering på økt antall kontroller. Prosjektoppgaven ser blant annet på hvordan resultatkravene som stilles til oppgavekontrollene i Skatt øst påvirker medarbeiderne i forhold til utplukk av kontrollobjekter og gjennomføring av kontrollene. Prosjektoppgaven ser også på utviklingen i oppnådde resultater og på påliteligheten i resultatrapportene som danner grunnlag for resultatrapporteringen. En viktig del av prosjektoppgavens vurderinger er om resultatkravene bygger opp under det som i sentrale styringsdokumenter er uttalt som overordnende mål for skatteetaten.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectmålstyringno_NO
dc.subjectresultatstyringno_NO
dc.subjectskatteetatenno_NO
dc.subjectmerverdino_NO
dc.subjectmerverdiavgiftno_NO
dc.subjectkontrollerno_NO
dc.subjectSkatt østno_NO
dc.subjectresultaterno_NO
dc.subjectresultatkravno_NO
dc.subjectstyringsdokumenterno_NO
dc.titlePå ville veier: en analyse og evaluering av mål- og resultatstyring i skatteetaten på merverdiavgiftsområdetno_NO
dc.typeStudent paper, othersno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO
dc.source.pagenumber115 s., 5 vedleggno_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record