• Risikokommunikasjon og kommunikasjon innen barnevern 

   Hansen, Bjørn-Are (Student paper, others, 2012)
   Oppgaven tar sikte på å belyse flere aspekter vedrørende kommunikasjonsbegrepet innenfor en barneverninstitusjon. Å arbeide innenfor en utredningsinstitusjon hvor en daglig kan risikere å utsettes for utfordringer i form ...
  • Samhandlingsreformen 

   Løberg, Nan Rognerud; Gaasø, Nina (Student paper, others, 2013)
   Innledning: Samhandlingsreformen er en stor og omfattende reform som berører alle deler av norsk helsevesen. Den ble startet innført 1. januar 2012, og skal etter planen bli gradvis innført over en fireårsperiode. ...
  • Stab-støtte funksjonene til de norske styrkene i Afghanistan 

   Hansen, Iren (Student paper, others, 2012)
   Alle soldater som tjenestegjør for Norge i Afghanistan gjør en uvurderlig jobb for å utføre sitt oppdrag på best mulig måte. Derimot er det ikke alle soldatene som får like stor oppmerksomhet, og også kanskje annerkjennelse, ...
  • Vold og trusler mot tilsatte i kriminalomsorgen 

   Normann, Tom (Student paper, others, 2013)
   Innledning: Denne prosjektoppgaven er en del av årsstudium krisehåndtering 2013. Problemstillingen for oppgaven er å peke på utfordringer knyttet til vold og trusler mot tilsatte i Kriminalomsorgen. Oppgaven vil omhandle ...