Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTveitane, Edel
dc.contributor.authorLundberg, Anne Stine
dc.contributor.authorReistad, Aud Marit
dc.date.accessioned2011-09-08T08:22:45Z
dc.date.available2011-09-08T08:22:45Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132088
dc.description.abstractProblemstillingen i denne prosjektoppgaven er ”Hva motiverer ansatte til nærvær på arbeidsplassen?”. Vi valgte å gjennomføre en kvalitativ intervjustudie av ansatte i helse- og omsorgssektoren. Som mellomledere i Stange og Elverum kommuner er vi opptatt av nærvær og fravær på våre arbeidsplasser. Vi ønsker gjennom denne undersøkelsen å finne motivasjonsfaktorer som er avgjørende for om ansatte velger å gå på jobb. I denne undersøkelsen har vi valgt å ta utgangspunkt i Maslows behovshierarki, Hertzbergs tofaktorteori og kognitiv motivasjonsteori. Våre funn viste at størst betydning har arbeidsmiljø og sosial tilhørighet for nærvær på arbeidsplassen. Det har i lang tid vært et stort fokus på fravær i arbeidslivet, med store nasjonale debatter mellom politikere og fagforbundene. Media har også satt fokus på denne problematikken, og i sterk grad bidratt til økt interesse for temaet. Innenfor den kommunale sektoren bidrar pleie- og omsorgssektoren med høye fraværstall. Slik også i Stange og Elverum kommuner, hvor vi tre har våre arbeidsplasser. Ikke bare er det en kostnadsmessig side ved fraværet, men også i forhold til våre brukere betyr nærvær av ansatte mye med tanke på kontinuitet og god faglig sykepleie til den enkelte. Som mellomledere i Stange og Elverum kommuner er vi opptatt av nærvær og fravær på våre arbeidsplasser. Før vi gjorde valg av problemstilling var vi enige om at vi ønsket en positiv vinkling på oppgaven. Vi valgte derfor å fokusere på nærvær i stedet for fravær, og om vi som mellomledere eventuelt kan motivere ansatte til høyere grad av nærvær på sin arbeidsplass. Det enkelte individ er organisasjonens viktigste ressurs, og det å motivere medarbeiderne til høy ytelse og sosialt positiv adferd, er en av de viktigste utfordringene den enkelte organisasjon står overfor i dagens arbeidsmarked (Jacobsen og Thorsvik, 2009).en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectledelseen_US
dc.subjecthelsesektoren_US
dc.subjectomsorgsektoren_US
dc.subjectStange kommuneen_US
dc.subjectElverum kommuneen_US
dc.subjectmotivasjonen_US
dc.subjectMaslowen_US
dc.subjectHerzbergen_US
dc.titleHva motiverer ansatte til nærvær på arbeidsplassen?en_US
dc.typeStudent paper, othersen_US
dc.source.pagenumber41en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel