Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBuer, Yvonne Skarstad
dc.contributor.authorNilsen, Cecilie
dc.contributor.authorStenberg, Anne Marie
dc.date.accessioned2012-11-14T09:39:23Z
dc.date.available2012-11-14T09:39:23Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132123
dc.descriptionProsjektoppgave organisasjon og ledelse, 2012no_NO
dc.description.abstractFerieplanlegging i en hierarkisk organisasjon, har vi opplevd som utfordrende og frustrerende. Vi har belyst fenomenet og beskrevet forslag til endringer som gjør ferieplanlegging enklere. Vi fant ingen tidligere studier som belyser liknende problemstillinger. Dette pirret nysgjerrigheten og økte motivasjonen for arbeidet. For best å belyse lederens opplevelse har vi gjennomført en kvalitativ undersøkelse. Ved å gjennomføre intervju med seks nivå 4 ledere med personalansvar for turnusarbeidere i en sykehusorganisasjon, har vi gjort en beskrivende (eksplorerende) undersøkelse. Vi har gjort gode funn som har gitt oss utfyllende kunnskap om fenomenet. Datamaterialet utkrystalliserte fem begreper, som vi har brukt for å beskrivende opplevelsen. Disse er: struktur og standardisering av oppgaver, dataverktøy, mestringsstrategier, forhandlinger og lederstil. Ferieplanlegging oppleves av nivå 4 leder som en krevende, sammensatt og tidkrevende arbeidsoppgave. Våre funn viser at opplevelsen bedres av styring, struktur og standardisering av oppgaver. Lederens mestringsevne påvirker handlingsrommet som igjen påvirker opplevelsen. Ved å benytte en styrende lederstil og ha vekt på oppgaven, ser vi at lederen får en bedre opplevelse.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectferieno_NO
dc.subjectferieplanleggingno_NO
dc.subjectorganisasjonerno_NO
dc.subjecthierarkino_NO
dc.subjectkvalitativ metodeno_NO
dc.subjectintervjuerno_NO
dc.subjectpersonalansvarno_NO
dc.subjectturnusarbeidereno_NO
dc.titleFerie – tilsynelatende enkelt og likevel så vanskelig: mellomlederens opplevelse av ferieplanleggingno_NO
dc.typeStudent paper, othersno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200no_NO
dc.source.pagenumber45 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel