• Løgstrup og psykisk helsearbeid 

   Hoelseth, Anne Bente (Student paper, others, 2012)
   Bakgrunnen for oppgaven er at jeg er opptatt av ethvert møte vi mennesker har å gjøre med hverandre. Da jeg i studiet ble presentert for Løgstrups etiske fordring – vi skal ta vare på det av vår nestes liv som vi har i vår ...
  • Refleksjoner vedrørende fenomenene mening og håp i psykisk helsearbeid 

   Grindvold, Jeanette; Holm, Camilla Christine (Student paper, others, 2012)
   Nøkkelord: Mening og håp. Bakgrunn: Gjennom våre arbeidserfaringer som sykepleier og sosionom, har vi opparbeidet oss en felles fascinasjon av hvordan mennesket er i stand til å håndtere lidel ...
  • Tvang som ressurs? 

   Tande, Liz Marina (Student paper, others, 2012)
   Hensikten med oppgaven er å søke og finne svar på om tvangsbehandling kan være en ressurs, og i så fall på hvilken måte det kan være det. Jeg presenterer hva tvungent psykisk helsevern innebærer, og hvordan lovverket knyttet ...