• «CSR: innvirkning på kundenes merkelojalitet» 

      Østlund Nyland, Silje; Vinnem Fosse, Tonje (Master thesis, 2019)
      Hensikt - Denne studien har som hensikt å utforske om word of mouth og intensjon om gjenkjøp blir påvirket ved kommunikasjon av miljøaspektet og samfunnsaspektet. Design/metode/tilnærming - Det er benyttet kvantitativ ...