• Å lede forbedringsarbeid 

      Aglen, Bodil (Master thesis, 2020)
      Norsk: Denne masteroppgaven inneholder to delstudier og en overbyggende kappe. Formålet med oppgaven er å få en dypere forståelse for hvordan ledere av barnehagen kan lede forbedringsarbeid i barnehagen. Det er gjennomført ...