• Erfaringer i tiden før frafall i videregående skole 

      Ali, Waqas Naeem (Master thesis, 2015)
      Norsk sammendrag: Politisk dagsorden har diktert en større vekt på utjevning av sosiale helseforskjeller. Et spesifikt tiltak satt inn for å bekjempe denne problematikken er å øke gjennomstrømmingen i videregående skole. ...