• Lærernes trinnsamarbeid som arena for praksis- og kompetanseutvikling 

      Alme, Birthe Lovise Strand (Master thesis, 2019)
      Norsk: Denne masteroppgaven handler om skoleutvikling, med et fokus på grunnskolelærerens praksis- og kompetanseutvikling i profesjonsfellesskap. Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan trinnsamarbeidet gir muligheter ...