• Eldres erfaring med hverdagsrehabilitering 

      Behsodi, Hosein (Master thesis, 2019)
      Sammendrag på Norsk Bakgrunn: Eldre med sammensatte sykdommer har økende behov for helsetjeneste fra hjemmesykepleie for å kunne bo lengre i sitt eget hjem. Hverdagsrehabilitering er en relativ ny tjeneste i kommune ...