• Musikk - Menneske - Mening 

      Ellefsen, Live Weider (Master thesis, 2008)
      Norsk: Spørsmål om mening og meningsfortolkning i musikk tilhører musikkestetikkens og musikkfilosofiens grunnlagsproblemer, og gir gjenklang innenfor musikkvitenskap, musikkpedagogikk og andre musikalske praksiser. I ...