• Identifisering av demenssymptomer i hjemmetjenesten 

      Feiring, Ingvild Hjorth (Master thesis, 2020)
      Norsk sammendrag Bakgrunn: Det antas at mange personer med demenssykdom ikke får den behandlingen de trenger og at flere mangler diagnose, noe som kan medføre store konsekvenser for den som har sykdommen, ...