• Fibromyalgi: Pårørendes opplevelse av egen livssituasjon 

      Gjerdrum, Kine Jeanette (Master thesis, 2016)
      Bakgrunn: I senere tid med større oppmerksomhet mot brukermedvirkning, ressursfokus og en holistisk tilnærming opplever vi at pårørendes posisjon er blitt oppgradert. Dette gjelder særlig pasientgrupper som kreftrammede ...