• Den gode miljøterapeutiske organisasjon 

      Larsen, Marit Torp (Master thesis, 2011)
      Denne studien omhandler miljøterapi i barneverninstitusjon, og skrives under tittelen “Den gode miljøterapeutiske organisasjon”. Min intensjon med oppgaven er å undersøke hvordan ideologiske rammebetingelser fra staten ...