• Fra idè til daglig drift : en studie av lean i Gran kommune 

      Seiersten, Ann-Kirsti (Master thesis, 2012)
      Fenomenet jeg ser på er forbedringsprosesser i en kommune som bruker leanmetoden. Temaet er kontekstualisering i betydningen av «når kunnskap i form av idèer tas i bruk i en organisasjon». At idèer og oppskrifter formelt ...