• Vindkraft i Norge: hvilke drivere fremmer lokal motstand? 

      Torunn Pedersen, Elle; Selsnes, Lise (Master thesis, 2019)
      Denne studien omhandler drivere av lokal motstand mot vindkraft i Norge. Vi har særlig ønsket å se nærmere på hvordan lokal motstand oppstår og hva slags drivere som er relevante for lokal motstand. Forskningen er basert ...