• Mental health literacy og psykisk helse blant ungdom 

      Verpe, Malene (Master thesis, 2018)
      Bakgrunn: Psykiske plager og lidelser blant ungdom en betydelig folkehelseutfordring i dagens samfunn. Det er dermed satt stort fokus på å fremme barns og ungdoms psykiske helse gjennom forebyggende folkehelsearbeid og ...