• Sunne kommuner – hva er oppskriften? 

      Ohren, Pia Kathrine Espnes (Master thesis, 2016)
      Bakgrunn: Verdens helseorganisasjon (WHO) jobber for å fremme helse og fremhever blant annet viktigheten av «helse i planprinsippet» som strategi for å kunne jobbe helsefremmende. «Helse i planprinsippet» vektlegger samarbeid ...