Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTaralrud, Torunn Aass
dc.contributor.authorFinstad, Hanne
dc.contributor.authorSmestad, Hilde
dc.date.accessioned2009-09-03T09:11:24Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132283
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven har vært å se på offentlig sektors rolle som innovasjonsfremmer. Dette har vi gjort gjennom å ta utgangspunkt i et case: Arena bioenergi i Innlandet. Denne satsingen hadde sitt utspring i regjeringens innovasjonsutvalg og spesielt i Innlandet gjennom prosessen Innlandet 2010 i 2004. Satsingen er godt forankret i plandokumenter både nasjonalt, regionalt og blant private aktører, både politisk og administrativt. Offentlig sektors rolle som innovasjonsfremmer er et svært omfattende tema. Vi har derfor tatt utgangspunkt i faktorene struktur, prosess og samhandling for å belyse det offentliges rolle i dialogen med private aktører. Dialog og kommunikasjon har vært vesentlige tema i drøftingen. For å få utdypet kunnskap intervjuet vi 8 nøkkelpersoner i bioenergisatsingen. Vi fikk mange interessante svar fra disse som bidro til å underbygge vår diskusjon om det offentliges rolle i møte med de private aktørene Gjennom å se på utviklingstrekk, ambisjoner og virkemidler i offentlig sektor og hvordan offentlig sektor samhandler med private aktører har det vært mulig å danne seg et bilde av hvordan det ligger til rette for å oppfylle rollen som innovasjonsfremmer. Ved å se på Arena Bioenergi Innlandet som et spesifikt case med fokus på faktorer som påvirker samhandling mellom offentlig sektor og private aktører er det gode indikasjoner på at offentlig sektor oppfattes som tiltrettelegger og pådriver for næringsutvikling. Ut fra vårt lokale, regionale perspektiv er vår hovedkonklusjon at offentlig sektor bidrar som innovasjonsfremmer overfor private næringsaktører. Gjennom intervju av aktørene i caset underbygges denne konklusjonen.en
dc.format.extent875376 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectinnovasjonen
dc.subjectoffentlig sektoren
dc.subjectprivat sektoren
dc.titleOffentlig sektor som innovasjonsfremmer : etableringen av Arena Bioenergi Innlandeten
dc.title.alternativePublic Sector as a facilitator for innovation : the establishment of ”Arena Bioenergi Innlandet”en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel