• iPad i musikkundervising: Kreativitet og meining i praksis. 

   Erstad, Yngve Farestveit (Master thesis, 2016)
   Norsk: iPad er i dag nytta i musikkundervising av mange pedagogar, på ulike måtar og alderstrinn. Denne masteravhandlinga har som mål å finne ut noko om dei ulike applikasjonane og metodane som er nytta i musikkundervising, ...
  • Musikk - Menneske - Mening 

   Ellefsen, Live Weider (Master thesis, 2008)
   Norsk: Spørsmål om mening og meningsfortolkning i musikk tilhører musikkestetikkens og musikkfilosofiens grunnlagsproblemer, og gir gjenklang innenfor musikkvitenskap, musikkpedagogikk og andre musikalske praksiser. I ...