• Musikk - Menneske - Mening 

   Ellefsen, Live Weider (Master thesis, 2008)
   Norsk: Spørsmål om mening og meningsfortolkning i musikk tilhører musikkestetikkens og musikkfilosofiens grunnlagsproblemer, og gir gjenklang innenfor musikkvitenskap, musikkpedagogikk og andre musikalske praksiser. I ...
  • Mysteriet korklang: en fenomenologisk studie av tre elitedirigenters klangpraksis 

   Skjønhaug, Hanna Marie O. (Master thesis, 2008)
   Norsk: Denne masteravhandlingen er en fenomenologisk studie av tre elitedirigenters klangpraksis. Forskningsspørsmålet er: ”Hvordan forstår et lite utvalg ledende skandinaviske kordirigenter fenomenet korklang, og hvordan ...