• iPad i musikkundervising: Kreativitet og meining i praksis. 

      Erstad, Yngve Farestveit (Master thesis, 2016)
      Norsk: iPad er i dag nytta i musikkundervising av mange pedagogar, på ulike måtar og alderstrinn. Denne masteravhandlinga har som mål å finne ut noko om dei ulike applikasjonane og metodane som er nytta i musikkundervising, ...