• Måling av operativ evne i Sivilforsvaret 

      Englund Skuggedal, Marina (Master thesis, 2021)
      Mål- og resultatstyring (MRS) ble besluttet som styringsprinsipp i det norske statsapparatet på 1980-tallet. Hensikten var å delegere myndighet til riktig nivå for å sikre effektivitet samtidig som styringsprinsippet skal ...