• Kommunal revisjon – uavhengig kontrollør eller politisk maktorgan? 

   Sørhage, Morten (Master thesis, 2017)
   Oppgaven undersøker revisors rolle i dagens kommune-Norge, utfra oppgaveutførelse og roller. Revisor defineres som en uavhengig kontrollinstans mot kommuneadministrasjonen. Oversikten omfatter tradisjonelle tjenesteoppgaver, ...
  • Lønnsom velferd? Endring av budsjett- og regnskapsmodell i kommunal sektor 

   Gjesdal, Inger-Lise; Vakhrina, Irina (Master thesis, 2013)
   Regnskapsføring er et viktig styringsredskap i organisasjoner. Bakgrunnen for vår masteroppgave er representantforslag 73 S 2011-2012 hvor forslagsstillere fra FrP ber regjeringen legge frem en sak om å innføre ...
  • REGNSKAP I KOMMUNENE: En empirisk studie av Trondheim kommune 

   Nhat Hien Tran, Le (Master thesis, 2016)
   Kommunens hovedoppgaver er å bruke de midlene de rår over til å dele det ut til innbyggerne gjennom velferd og innenfor de rammene lovgivningen og de folkevalgte fastsetter. Hensikten med denne utredningen er å se nærmere ...