• Ungdom og psykisk helse - deltakelse i samfunnsliv 

   Røsvik, Marie Hallaråker (Master thesis, 2013)
   Hensikt Hensikten med studien var å kartlegge utbredelsen av psykiske lidelser hos ungdom i Norge. Forekomst av angst og depresjon settes i sammenheng med boligtetthet, der forskjeller på større og mindre boområder ...
  • Ungdom, selvbilde og sosialt nettverksteder på internett 

   Husom, Catriona Silk (Master thesis, 2012)
   Dagens ungdom kalles den digitale generasjonen. De har kontinuerlig tilgang til internett tjuefire timer i døgnet, og bruker sosiale medier til å kommunisere med hverandre, finne venner, holde kontakten med venner og ...
  • Unge kvinner med opplevd psykisk uhelse og deres tidligere skoleerfaringer 

   Jenssen, Mette Marit F. (Master thesis, 2007)
   Studiens hensikt er å belyse problematikken knyttet til unge kvinners psykisk helse og uhelse, i forhold til tidligere skoleerfaringer, ved hjelp av kvinnenes kvalitative beskrivelser. Studien har et eksplorativt og ...
  • En uoppmerksom type. En review over forskning om voksne med ADHD. 

   Løvstad, Jarle (Master thesis, 2012)
   Hensikten med reviewen er å undersøke artikler som fokuserer på funksjonsforstyrrelser med vekt på psykisk helse og psykososiale forhold hos voksne med diagnosen Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Metoden er ...
  • Veien fra alkoholavhengighet til rusfrihet -hva hjelper? Sett fra brukerens perspektiv. 

   Skjellet, Tone (Master thesis, 2009)
   Denne studien fokuserer på ”veien fra alkoholavhengighet til rusfrihet – hva hjelper? Sett fra brukerens perspektiv”. Den har til hensikt å øke kunnskapen blant behandlere om brukernes synspunkter og erfaringer med hva som ...
  • Verdinotater som endringsverktøy i psykisk helsearbeid: En evaluering av Miljøterapiprosjektets mål og verdigrunnlag 1 og 2 

   Jøranli, Anders (Master thesis, 2009)
   Evalueringen av notatene Miljøterapiprosjektet mål og verdigrunnlag 1 og 2 er knyttet til Miljøterapiprosjektets eksplisitte ønske om å vurdere notatenes funksjon. To enheter ved et norsk sykehus har utarbeidet dem og ...
  • Vold og trusler mot sykepleiere i somatiske sykehus 

   Johansen, Frode (Master thesis, 2021)
   Bakgrunn: Vold og trusler mot sykepleiere er et økende problem, med store konsekvenser både menneskelig og samfunnsøkonomisk, og er en betydelig risikofaktor for langtids sykefravær. Det mangler fortsatt kunnskap om ...
  • Å berges 

   Andersen, Kjell B. (Master thesis, 2007)
   Hensikten med studien er å få kunnskap om ulike forhold som setter i gang bedringsprosesser hos mennesker som har hatt alvorlige psykiske lidelser i sjøsamiske områder. Fire voksne personer som har opplevd alvorlig psykisk ...
  • Å leve med ulver tett på: En kvalitativ studie fra et ulvedistrikt 

   Øverby, Ann Kristine (Master thesis, 2019)
   Norsk sammendrag Hensikt: Å utdype forståelsen og få økt kunnskap om hvordan det kan være å leve tett på ulven i et ulvedistrikt. Teoretisk forankring: materialet er sett i lys av fenomenologisk-hermeneutisk tenkning. ...