• Veien fra alkoholavhengighet til rusfrihet -hva hjelper? Sett fra brukerens perspektiv. 

   Skjellet, Tone (Master thesis, 2009)
   Denne studien fokuserer på ”veien fra alkoholavhengighet til rusfrihet – hva hjelper? Sett fra brukerens perspektiv”. Den har til hensikt å øke kunnskapen blant behandlere om brukernes synspunkter og erfaringer med hva som ...
  • Verdinotater som endringsverktøy i psykisk helsearbeid: En evaluering av Miljøterapiprosjektets mål og verdigrunnlag 1 og 2 

   Jøranli, Anders (Master thesis, 2009)
   Evalueringen av notatene Miljøterapiprosjektet mål og verdigrunnlag 1 og 2 er knyttet til Miljøterapiprosjektets eksplisitte ønske om å vurdere notatenes funksjon. To enheter ved et norsk sykehus har utarbeidet dem og ...
  • Vold og trusler mot sykepleiere i somatiske sykehus 

   Johansen, Frode (Master thesis, 2021)
   Bakgrunn: Vold og trusler mot sykepleiere er et økende problem, med store konsekvenser både menneskelig og samfunnsøkonomisk, og er en betydelig risikofaktor for langtids sykefravær. Det mangler fortsatt kunnskap om ...
  • Å berges 

   Andersen, Kjell B. (Master thesis, 2007)
   Hensikten med studien er å få kunnskap om ulike forhold som setter i gang bedringsprosesser hos mennesker som har hatt alvorlige psykiske lidelser i sjøsamiske områder. Fire voksne personer som har opplevd alvorlig psykisk ...
  • Å leve med ulver tett på: En kvalitativ studie fra et ulvedistrikt 

   Øverby, Ann Kristine (Master thesis, 2019)
   Norsk sammendrag Hensikt: Å utdype forståelsen og få økt kunnskap om hvordan det kan være å leve tett på ulven i et ulvedistrikt. Teoretisk forankring: materialet er sett i lys av fenomenologisk-hermeneutisk tenkning. ...