• Ungdom og psykisk helse - deltakelse i samfunnsliv 

      Røsvik, Marie Hallaråker (Master thesis, 2013)
      Hensikt Hensikten med studien var å kartlegge utbredelsen av psykiske lidelser hos ungdom i Norge. Forekomst av angst og depresjon settes i sammenheng med boligtetthet, der forskjeller på større og mindre boområder ...