• «Som å lese en film»: Elevers lesing av elektronisk litteratur 

      Børresen, Pål Fredrik (Master thesis, 2011)
      Norsk: Denne masteroppgaven er en empirisk undersøkelse av elevers lesing av elektronisk litteratur. Formålet har vært å studere hvilken kompetanse som kreves for at leseren skal få mest mulig ut av denne typen ...