Show simple item record

dc.contributor.authorØstgård, Hege
dc.date.accessioned2009-06-12T11:56:02Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132686
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2009en
dc.description.abstractNorsk: Frafall fra videregående skole, og spesielt innen yrkesfaglig studieretning, er ut fra forskning og mediedebatt en stor samfunnsbekymring. Frafallet innen noen av de yrkesfaglige studieretningene er 4 av 10, noe som gjør at det omfatter mange ungdommer. I denne mastergradsoppgaven vil jeg, gjennom kvalitative metoder, finne ut hvilke faktorer ungdommene ser på som betydningsfulle knyttet til det å fullføre videregående skole. Dreier det seg om individuelle eller relasjonelle faktorer? Jeg har foretatt ni individuelle intervjuer og et gruppeintervju med tre informanter på to videregående skoler. Informantene går på teknisk byggfag og på design og håndverk. Resultatene fra undersøkelsen drøftes i lys av teori, samfunns- og skolereformutvikling. Hovedfunnene drøftes i rammen av Axel Honneth sin teori om anerkjennelse hvor anerkjennelse betraktes som et universelt menneskelig behov og at ulike menneskelige behov må anerkjennes for at et positivt selvforhold skal utvikles. Er det relasjon til lærer som er mest betydningsfullt eller er det tilhørighet i fellesskapet blant jevnaldrende? Eller er det støtte fra foreldre eller relevant undervisning på skolen som er viktigst? Alle disse faktorene utgjør en helhet i forhold til å være sosialiseringsarenaer for ungdom. Hovedfunnet i undersøkelsen er, ut fra ungdommenes ”stemme”, at det er dem selv, deres egen motivasjon og deres egne fremtidsdrømmer som er den mest betydningsfulle faktoren knyttet til å fullføre videregående opplæring. Ungdommenes tro på egen suverenitet i forhold til å fullføre videregående opplæring er i tråd med individfokuset i Kunnskapsløftet. Det er også på linje med nyere sosiologisk teori hvor konsekvensene av vårt kulturpluralistiske samfunn og kulturell frisetting er tema. English: In recent years there has been a growing concern in Norway about the increased number of students who drop out of high school. In some vocational high schools, four out of ten students will not finish their high school degree. This large number tells us that the problem is wide-spread. In this Master’s thesis I will use quantitative methods to try to discover which factors the students themselves regard as most important in completing their high school degree. Are individual or relational factors most important? I have interviewed nine students individually, and have also interviewed two groups of three students. The informants go to two different high schools, and study either building construction or handcraft and design. I will discuss my findings in relation to the general development of the community, the development of school development policies, and in relation to Axel Honneth’s theory of recognition. Recognition in this context is the general need for humans to be recognized and accepted. The personal need for recognition must be acknowledged in order to develop self-confidence. Which factor is more important, the relationship to teachers or to fellow students? How important is encouragement and support from parents? Or are teaching techniques a more decisive factor in completing a high school education? All of these factors form a complete arena for socialization for the students. Based on the students’ responses, however, my main findings show that their own will, their own motivation, and the plans they have for the future are the key factors in completing a high school degree. The students’ own belief in their sovereignty regarding completion of their high school degree is in total agreement with the individual focus in “Knowledge Promotion”, (Kunnskapsløftet), the latest school reform in Norway. This belief also conforms to the latest sociological theories, and consequences of living in a multicultural society and cultural liberation of youths are discussed.en
dc.format.extent992930 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectMITOen
dc.subjecttilpasset opplæringen
dc.subjectvideregående skoleen
dc.titleSin egen lykkes smed? Hvilke faktorer oppleves betydningsfulle, ut fra elevenes perspektiv, knyttet til det å fullføre videregående opplæring?en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record