Show simple item record

dc.contributor.authorEng, May Yvonne
dc.date.accessioned2011-10-17T13:52:16Z
dc.date.available2011-10-17T13:52:16Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132704
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2011.en_US
dc.description.abstractNorsk: Dette er en masteroppgave i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Hedmark. Oppgaven er en empirisk undersøkelse om hva som kjennetegner skoleledelsen og skolekulturen ved skoler som har høy resultatoppnåelse. Bakgrunnen for undersøkelsen er at mange kommuner opplever store sprik i resultatoppnåelsen av de nasjonale prøvene mellom de forskjellige skolene. Ofte skyldes dette tilfeldigheter og vil endre seg ved neste kartlegging, men av og til er disse forskjellene uttrykk for tendenser i skolene. Målet for undersøkelsen er å identifisere ulike faktorer innenfor ledelsen og kulturen i skolene som med støtte i teori kan antas å bidra til den høye resultatoppnåelsen samtidig som prinsippet om tilpasset opplæring er ivaretatt. Det empiriske grunnlaget for oppgaven er tre gruppeintervjuer av skolers lederteam, og tre gruppeintervjuer av lærere ved de samme skolene. Denne kvalitative undersøkelsen ser på hvordan tilpasset opplæring kontra kravet om resultater kommer til uttrykk i skolekulturen, representert ved både lærere og deres ledere. Blant annet ser denne undersøkelsen på klasseledelse i lys av John Hatties analyser om hva som har effekt på elevers læring, og hvordan ledere synes å benytte seg av Hersey og Blanchards modell for situasjonsbetinget ledelse overfor et komplekst og sammensatt personale. Dagens rektorers profesjon er i endring, og teori og empiri i denne oppgaven søker å belyse dynamikken mellom den pedagogiske tradisjonen og den målorienterte økonomien. Alle teorier som er benyttet og all empiri som er innhentet i denne undersøkelsen relateres tilbake til skolekulturen, og hvordan lederne synes å være nøkkelkomponenten i utviklingen av en resultatorientert og samtidig inkluderende kultur for læring.en_US
dc.description.abstractEnglish: This is a Master’s degree thesis in Adapted Education at Hedmark University College. This thesis is an empirical study of which factors in leadership and school culture schools with high goal achievement have in common. The background for this study is that many municipalities experience a large variety of results between schools. Sometimes this phenomenon are random and relates to the pupils, but if there is a tendency of low goal achievement in a school this might have something to do with the school itself and its system. Based on theory presented in this thesis, this study aims to identify different factors within school leadership and -culture that might contribute to this high goal achievement, while at the same time the principle of adapted education is being implemented. The empirical foundations for this thesis are three group interviews of as many schools leaders, and three group interviews of teachers at the same schools. This qualitative survey study how adapted learning together with governmental demands and expectations about high test scores are expressed by teachers and principals through school culture. This survey look upon John Hatties’ (2009) analyses about what teachers can do that might have effect on the pupils learning. It also study how principals seems to use Hersey and Blanchards (1988) model of situational defined styles of leadership onto a complex and diverse staff of teachers. The principal profession of today is changing, and the theories and empirical data in this thesis seeks to enlighten the tension between the pedagogical tradition and the goal orientated economical policy. Every theory used and every empirical data found in this study relates back to school culture and how the school leaders seems to be the key component in the development of a culture for learning that combines goal orientation with inclusion.
dc.language.isonoben_US
dc.subjectMITOen_US
dc.subjecttilpasset opplæringen_US
dc.subjectresultatorienteringen_US
dc.subjectledelseen_US
dc.subjectkulturen_US
dc.subjectskoleen_US
dc.titleHva kjennetegner ledelsen og kulturen ved skoler med høy måloppnåelse? En studie av dynamikken mellom tilpasset opplæring og resultatorienteringen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.source.pagenumber81en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record