• Faktorer som påvirker trivsel i kroppsøving 

      Guidon, Karoline Moen (Bachelor thesis, 2014)
      Denne oppgaven vil belyse hvordan faktorer som inngår i selvbestemmelsesteorien og motivasjonsklima kan påvirke elever. Problemstillingen er: «Hvilke faktorer i et motivasjonsklima påvirker trivselen til elevene i ...